LLOGUER


Carregant

Entitats inscrites al Registre Municipal d'entitats:

31€ hora amb un mínim de 4 hores.

Lloguer privat:

800€ dia tot inclòs.

Altres entitats i associacions sense ànim de lucre:

47€ hora amb un mínim de 4 hores.

Hi ha un increment del 20%  si hi ha preu d'entrada